De master opleiding Ensemble Academie is een tweejarige voltijd studie (120EC) en wordt aangeboden door het Koninklijk Conservatorium.

In het schooljaar 2017-2018 zal worden gestart met de eerste lichting master studenten. Zowel studenten van het Koninklijk Conservatorium, als studenten van andere Nederlandse conservatoria kunnen auditie doen. Naar aanleiding van een motivatiebrief worden de jonge musici uitgenodigd voor een auditie.

Word je aangenomen voor de Ensemble Academie, dan zullen wij in overleg met de directie van jouw conservatorium kijken welke onderdelen van deze opleiding je zult volgen. Afhankelijk van het programma dat je volgt ontvang je studiepunten.

Voor meer informatie over het curriculum van de Ensemble Academie, zie het curriculum.