De Stichting Ensemble Academie is een culturele instelling met een ANBI status (RSIN nummer 00000000, fiscaalnummer: 000000). Dit houdt in dat de Ensemble Academie door de Belastingdienst per 1/1/2017 is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Giften aan de Ensemble Academie zijn fiscaal aftrekbaar. Particulieren mogen bij de aangifte van de inkomstenbelasting 1,25 keer het gedoneerde bedrag aftrekken. Voor ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen geldt dat zij 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootsschapsbelasting.

Contactgegevens

Stichting Ensemble Academie
t.a.v. Jaike Bakker – coördinator
Regentesselaan 264
2562 EJ Den Haag
06-38004263
j.bakker@koncon.nl

Doelstelling

De Stichting Ensemble Academie stelt zich ten doel het opleiden van masterstudenten tot volwaardige musici. Na het afronden van de Ensemble Academie heeft de jonge musicus een breed netwerk opgebouwd in het Nederlandse én internationale netwerk van ensembles die zich bezig houden met de hedendaagse uitvoeringspraktijk. De afgestudeerde weet zich goed staande te houden in de professionele muziekwereld, zowel als musicus als cultureel ondernemer.

De Ensemble Academie tracht dit doel te bereiken door:

  1. een samenwerking tot stand te brengen tussen 5 vooraanstaande ensembles, 2 toonaangevende podia voor hedendaagse muziek en het Koninklijk Conservatorium;
  2. studenten op te leiden die naast het ontwikkelen van hun eigen spel, ook vaardigheden opdoen op het gebied van programmeren, productie, marketing en communicatie;
  3. muziekstudenten in contact te brengen met jonge componisten en met componisten die inmiddels hun sporen hebben verdiend in de internationale beroepspraktijk;
De stichting beoogt geen winst.

Beleidsplan

Hier wordt aan gewerkt.

Bestuur

Ad ’s-Gravesande (voorzitter)
Isa Goldschmeding (secretaris, penningmeester)
Winnie Sorgdrager (lid)

De artistieke leiding van de Ensemble Academie ligt in handen van Wim Vos (hoofd klassieke muziek) en Martijn Padding (hoofd compositie), beide verbonden aan het Koninklijk Conservatorium. Zij krijgen voor hun werkzaamheden voor de Ensemble Academie geen vergoeding.

Beloningsbeleid

Het bestuur krijgt voor haar bestuurswerkzaamheden geen beloning. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden hen door de stichting vergoed. De coördinator van de Ensemble Academie wordt naar redelijkheid beloond. De studenten van de Ensemble Academie staan als masterstudent ingeschreven bij een van de Nederlandse conservatoria en betalen bij het desbetreffende instituut collegegeld. Wanneer de studenten in het kader van hun opleiding Ensemble Academie kosten moeten maken (bv. reiskosten) zullen deze worden vergoed uit het budget van de Ensemble Academie.